Svepning och kistläggning

Svepningen av avlidna har långa traditioner. Förr i tiden när folk dog hemma skötte den egna familjen om svepningen. Man tvättade och klädde den avlidna i vackra kläder lade den avlidna på en bår i väntan på att kistan skulle färdigställas. Man hade i regel torkat virke hemma för ändamålet.

Idag sköts dessa sista tjänster mestadels av vårdpersonal och begravningsbyrån. På sjukhus och vårdinrättningar tvättas den avlidna och omsorgsfullt och sveps in i lakan. Personalen från begravningsbyrån sköter ofta om att den avlidna kläs i egna kläder eller kläs i en traditionell svepdräkt varefter man kistlägger den avlidna och transporterar kistan till ett bårhus i väntan på begravningen.

Den traditionella svepdräkten består av en lång vit skjorta med krage. Man gör skillnad på svepdräkter för män och kvinnor. Strumpor ingår också i svepdräkten. I kistan finns alltid kudde och täcke och den avlidna läggs omsorgsfullt och värdigt i kistan. Till sist lägger man på ansiktsduken över den avlidnas ansikte.

Svepdräkten ingår alltid i kistan om inte den avlidnas egna kläder används. Vi kan också erbjuda en vacker svepdräkt från företaget Vernum i Åbolands skärgård som tillverkar svepdräkter av hög kvalitet och tar fasta på gamla svepningstraditioner med rötterna i antiken. "Linea Alba" är en fotsid vit linnedräkt med långa ärmar tillverkad i hög kvalitet och med hänsyn till långa traditioner, där svepningen av de avlidna fortfarande var en uppgift som uträttades av de närmaste. 

Nocturne

Ålandsvägen 17 | AX-22 100 Mariehamn
Tel. 19 207 | info@nocturne.ax | www.nocturne.ax
Våra öppettider är mån-fre kl. 9-16 | Lunchöppet

Vill du träffa oss för ett personligt möte?
Boka gärna in en tid på förhand så att vi kan sitta ner och prata i lugn och ro.

Facebook