Begravningstestamente

Om man önskar kan man upprätta ett begravningstestamente som innehåller en plan för hur begravningsarrangemangen ska gå till och samtidigt reservera medel för begravningen.

På detta sätt försäkrar man sig om att alla kostnader som uppkommer blir betalda. Detta är en säker och trygg lösning för att garantera att man får en sådan begravning som man önskar samt att det finns pengar som täcker kostnaderna.

Om detta känns angeläget ska Du inte tveka att fråga råd. Vi hjälper Dig på Dina villkor.

Nocturne

Ålandsvägen 17 | AX-22 100 Mariehamn
Tel. 19 207 | info@nocturne.ax | www.nocturne.ax
Våra öppettider är mån-fre kl. 9-16 | Lunchöppet

Vill du träffa oss för ett personligt möte?
Boka gärna in en tid på förhand så att vi kan sitta ner och prata i lugn och ro.

Facebook