Våra tjänster

Vårt engagemang börjar med att kunden tar kontakt med oss och vi bestämmer tid för ett möte där vi i lugn och ro går igenom vad som känns angeläget efter dödsfallet.

Det är alltid kunden själv som bestämmer hur stort vårt åtagande ska vara. För en del är det en hjälp i sorgeprocessen att få ägna sig åt praktiska saker i anslutning till dödsfallet, medan andra kanske helst vill få lugn och ro att sörja och inte känner sig ha kraft att ta hand om det som behöver bli uträttat.

Genom samtal och personlig kontakt skapar vi tillsammans en helhet av vårt uppdrag och vi paketerar våra tjänster så att du som kund vet vad du kan förvänta dig från oss och från våra samarbetspartners. De tjänster som vi förmedlar följer vi noggrant upp för att de ska motsvara dina förväntningar.

Kostnaderna för en begravning belastar i allmänhet dödsboet efter den avlidna. Det vill säga att den avlidnas tillgångar används för att bekosta begravningen och andra utgifter efter dödsfallet. Det är lätt att kostnaderna rusar iväg och vi har ett ansvar att vara tydliga med vad allting kostar så att det inte ska kännas besvärligt efteråt.

Alla har rätt till en anständig begravning, stipulerar begravningslagen i Finland, och den behöver inte nödvändigtvis vara dyr för att skapa stämning och kännas värdig. Vi har alla möjligheter att trimma kostnaderna utan att göra avkall på kvalitet eller värdighet. Vi vet hur man gör och kunden bestämmer hur det ska vara.

Vi fakturerar för hela vårt åtagande inklusive de tjänster vi köper från våra samarbetspartners. På detta sätt får du som kund en överskådlig blick över kostnaderna och betalningsvillkor som känns bekväma för dig.

Behöver gravstenen riktas, rengöras eller renoveras?

Hör av Er till oss så ordnar vi det.
Vi sköter allt inom gravstenar.

Nocturne

Ålandsvägen 17 | AX-22 100 Mariehamn
Tel. 19 207 | info@nocturne.ax | www.nocturne.ax
Våra öppettider är mån-fre kl. 9-16 | Lunchöppet

Vill du träffa oss för ett personligt möte?
Boka gärna in en tid på förhand så att vi kan sitta ner och prata i lugn och ro.

Facebook