Bouppteckning

Då en person har avlidit uppstår ett dödsbo. Över dödsboets delägare samt tillgångar och skulder skall en bouppteckningshandling upprättas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen är både en egendomsförteckning och en skattedeklaration. En efterlevande makas/makes tillgångar och skulder skall även framgå av bouppteckningen. Bouppteckningen utgör grunden för beräkningen av arvsskatten och en eventuell fördelning av egendom mellan delägare. Det är viktigt att komma ihåg att arvingarna ansvarar för att bouppteckningen upprättas.

Hur går bouppteckningen till?

Det är vanligt att dödsboet anlitar någon sakkunnig för att upprätta bouppteckning. Boupptecknarens uppgift är att i samråd med dödsboets delägare samla in uppgifter gällande den avlidnes tillgångar och skulder och annan relevant information. Boupptecknaren gör även en släktutredning för att fastställa vem som är delägare i dödsboet.

Tillgångarna värderas och alla uppgifter sammanställs i en skriftlig bouppteckningshandling. 

Bouppteckningshandlingen presenteras vid ett bouppteckningssammanträde till vilket alla delägare i dödsboet kallas. Mötet hålls ofta på boupptecknarens kontor.

Vi har erfarenhet

Juridisk byrå Lönnqvist & Luoma grundades sommaren 2012 av juristerna Tove Lönnqvist och Carina Luoma. I våra tidigare yrkesliv hade vi då samlat på oss sammanlagt 35 års erfarenhet från juridik i bankbranschen, av vilka cirka 25 år ägnats åt familjerätt och bolagsrätt.

Vårt mål är att vara en god samarbetspart samt ett prisvärt och oberoende alternativ inom vardagsjuridiken. Tillsammans har vi utfört över 1 000 bouppteckningar och arvskiften. Vår samlade erfarenhet möjliggör en smidig och korrekt hantering av ditt ärende.
I samband med bouppteckningen gör vi även en uppskattning av arvsskattens belopp. Ett testamente kan innebära skattelättnader.

Ni som anlitar begravningsbyrå Nocturne har rätt till ett kostnadsfritt inledande möte hos oss gällande bouppteckning. Vidare har du under ett år, räknat från det att du anlitade Nocturne i något ärende, en personlig rätt till två (2) timmars kostnadsfri juridisk konsultation inom familjerätt och bolagsrätt (småföretag). I dödsbon har varje delägare rätt till kostnadsfri personlig rådgivning enligt ovan.

Välkommen att kontakta oss. Vi finns på Torggatan 12 B (gamla apoteksgården) i Mariehamn. Hiss finns.

Telefon 22 007, eller e-post: tove@juridik.ax eller carina@juridik.ax.

Det går även bra att boka möte med oss via bokningsfunktionen på vår hemsida www.juridik.ax.

Nocturne

Ekonomiegatan 1 | AX-22 100 Mariehamn
Tel. 19 207 | info@nocturne.ax | www.nocturne.ax
Våra öppettider är mån-fre kl. 9-16 | Lunchöppet

Facebook