Musik

Musiken är för många en viktig del av begravningsakten. Musiken hjälper till att skapa stämning och gör minnesceremonin till en vacker helhet.

Församlingarnas kantorer hjälper gärna till med musikvalet till jordfästningen och den präst som förrättar jordfästningen kan också ge goda råd om psalmvalet. Man kan naturligtvis också själv komma med önskemål angående musiken vid jordfästningen och minnesstunden. Andreas Karlsson har flera års arbetserfarenhet som kantor och kan ge råd och vägledning.

 

Nocturne

Ålandsvägen 17 | AX-22 100 Mariehamn
Tel. 19 207 | info@nocturne.ax | www.nocturne.ax
Våra öppettider är mån-fre kl. 9-16 | Lunchöppet

Vill du träffa oss för ett personligt möte?
Boka gärna in en tid på förhand så att vi kan sitta ner och prata i lugn och ro.

Facebook