Begravningsbyråernas förbund

Pålitlig och professionell service från begravningsbyråer som tillhör Finlands begravningsbyråers förbund.

Medlemmarna består av begravningsbyråer som förbundit sig att följa goda handelsprinciper samt följa de etiska föreskrifter som hör till de europeiska begravningsbyråernas förbund (EFFS). Medlemmarna utvecklar också sin yrkeskunskap genom fortbildningar och aktivt samarbete.

Begravningsbyråernas etiska föreskrifter

Finlands begravningsbyråers förbund r.f. hör till EFFS (European Federation of Funeral Services), som är begravningsbranschens europeiska centralförbund. De nationella medlemmarna av EFFS har enhälligt beslutat kräva av sina medlemmar att följande yrkesprinciper efterföljs: Av en begravningsentreprenör krävs synnerligen god yrkeskunskap och samvetsgrann skötsel av arbetsuppgifterna. Detta grundar sig på ett lojalt förhållande till ifrågavarande uppdragsgivare (dödsboet).

Därför bör varje begravningsbyrå:

  • beakta ovillkorlig tystnadsplikt
  • bemöta sörjande familjer med den respekt förhållandena kräver
  • alltid komma ihåg att begravningsentreprenören eller någon i dennes tjänst beaktar ett gott uppförande som kan anses representativt för yrkeskåren.

Med stöd av ovanstående förhållningar rekommenderar organisationen för sina medlemmar att

  • Visa respekt och betjäna kunderna oavsett trosinriktning
  • Noggrannt sköta om alla uppgifter som hör till ett dödsfall och till begravningsarrangemang samt att alltid bevaka kundens rätt att själv välja begravningsbyrå
  • Ärlighet och hänsyn i alla situationer, också ifråga om marknadsföring samt att alltid bereda kunden möjlighet att få en kostnadsberäkning för uppdraget
  • Strikt efterfölja nationella och internationella lagar, förordningar och bestämmelser som rör arbetet
  • Samarbeta lojalt med kollegor inom landet samt med kollegor från utlandet. Framför allt för arbete och handräckning som sker inom Europa
  • Verka för branschens utveckling genom att stöda alla projekt och initiativ som härrör från respektive ansvariga organisationer i syfte att underlätta och förbättra branschens sätt att arbeta.

Nocturne

Ålandsvägen 17 | AX-22 100 Mariehamn
Tel. 19 207 | info@nocturne.ax | www.nocturne.ax
Våra öppettider är mån-fre kl. 9-16 | Lunchöppet

Vill du träffa oss för ett personligt möte?
Boka gärna in en tid på förhand så att vi kan sitta ner och prata i lugn och ro.

Facebook